Oskrba in nega na domu

Zdravstvena oskrba in nega na domu

Ko potrebujete skrb in nego za vaše zdravje.

Prebivalstvo se stara, s staranjem pa naraščajo kronična obolenja, kot so nevrološka obolenja, osteoporoza, bolezni srca in ožilja ter demenca. Vedno pogosteje se namreč srečujemo s potrebami po oskrbi uporabnikov s stalnim urinskim katetrom, gastrostomo, kolostomo, urostomo ali traheostomo. In vedno pogosteje se starejši, kljub zgoraj naštetim zdravstvenim stanjem, odločajo za življenje na domu.  Tako so starejši uporabniki vedno bolj pogosto v stiski, kako si zagotoviti primerno nego in oskrbo v domačem okolju na območju mesta Ljubljana.

Negovalci Centra Celostne Oskrbe delujejo v multidisciplinarnem timu pod vodstvom diplomirane medicinske sestre, kar njihovem delu daje dodano vrednost. Prvič namreč ponujamo storitve nege in oskrbe na domu v tako razširjenem timu, kar zagotavlja visoko kakovostne storitve, ki so usmerjene k starejšim prebivalcem.

Po potrebi vam nudimo tudi spremstvo, nočno varstvo in 24 urno varstvo.

Zdravstvena nega in oskrba na domu s primerno izobraženim kadrom, zagotavlja storitve, ki so namenjene tudi starejšim osebam z najtežjimi oblikami obolenj in potrebujejo storitve, ki presegajo kompetence socialne oskrbe. Kakovostna oskrba in nega na domu namreč pomembno prispeva k ohranitvi zdravja. Storitve rehabilitacije za povrnitev funkcionalnosti in oskrbe, katerih cilj je zaviranje ali zmanjševanje poslabšanja funkcionalnosti, pa jo še nadgradijo. Dobra zdravstvena nega in oskrba v domačem okolju omogočata višjo kakovost življenja, ne glede na vrsto zdravstvenih težav. Te storitve zagotavljajo pomoč pri osnovnih dnevnih opravilih, kot so hranjenje, kopanje, umivanje, oblačenje, leganje v posteljo in vstajanje iz nje, uporaba stranišča ter obvladovanje inkontinence.

Storitev zdravstvene nege in oskrbe v Centru Celostne Oskrbe na domu vam torej ponujajo, poleg pomoči pri osnovnih življenjskih aktivnosti, tudi storitve, ki presegajo kompetence socialnih oskrbovalk.

To so storitve povijanja nog z elastičnimi nogavicami v terapevtske namene, priprava zdravil in nadzor nad jemanjem zdravil, merjenje vitalnih funkcij, hranjenje preko sonde PEG ali NGS ter oskrba in nega zelo oslabelih, ki so v paliativni oskrbi.

Cenik nege in oskrbe

 

Zdravstvena nega in oskrba na domu*

  • nega in oskrba na domu v dopoldanskem času od 06.00 do 14.00 12 eur/uro
  • nega in oskrba na domu v popoldanskem času od 14.00 do 21.00 14 eur/uro
  • nega in oskrba na domu v času vikendov in praznikov od 06.00 do 21.00 14 eur/uro
  • spremstvo oseb 9 eur/uro oz po dogovoru
  • večurno varstvo oseb 8 eur/uro oz po dogovoru

 

Cene vključujejo DDV ter stroške prevoza na območju mesta Ljubljana.

Cenik je veljaven od 01.01.2017 do preklica.

*Najmanjša obračunska enota je 1/2 ure.

Želite več informacij o negi in oskrbi?