Vse več podjetij se zaveda kako pomembna je promocija zdravja na delovnem mestu. Zato smo za vas pripravili 12 urni program za izboljšanje zdravja vaših zaposlenih z usposobljenimi terapevti!

ZA BREZPLAČNO PREDSTAVITEV POKLIČITE   040/861-017

Zdravje je podlaga za dobro in uspešno življenje in delo – tako za posameznika kot za organizacijo. Skrb za ohranjanje in izboljševanje zdravja zaposlenih je smotrna, saj so zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo v bolniški staž ter  ostajajo zvesti organizaciji oz. delodajalcu. Delodajalec, ki nudi dobro in stimulativno delovno okolje, lažje zaposli kvalitetnejši kader in pridobi na javnem ugledu.

 

Promocija zdravja na delovnem mestu so ukrepi, ki jih delodajalec izvaja z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev.

S ciljem zmanjšanja negativnih posledic v delovnem okolju vam nudimo 12 urno individualno ali skupinsko obravnavo, ki zajema:

 • Ocena zdravstvenega stanja, življenjskega sloga in splošne telesne pripravljenosti
 • Svetovanje o ergonomskih prilagoditvah na delovnem mestu
 • Preventivne ali korektivne gibalne aktivnosti prilagojene delovnemu okolju
 • Izdelava individualnih priporočil za ohranjanje pravilnih gibalnih vzorcev

Program aktivnosti izvaja strokovno usposobljen multidisciplinarni tim (fizioterapevt, delovni terapevt, osebni trener in diplomirana medicinska sestra). Individualno se prilagodimo potrebam podjetja in program izvedemo v vašem podjetju ali v naših prostorih na Dunajski 63 v Ljubljani.

POZITIVNI VIDIKI UVAJANJA PROMOCIJE ZDRAVJA PRI DELU

Promocija zdravja pri delu je pomembna tako za delavce zaposlene kot za delodajalce. Pozitivni vidiki uvajanja promocije zdravja v podjetjih so naslednji:

 • Zmanjševanje možnosti obolenj zaposlenih,
 • Večja pripadnost podjetju, s strani zaposlenih, saj posameznik  v urejenem in spodbudnem delovnem okolju ohranja in krepi svoje zdravje, dosega boljše delovne rezultate, laže napreduje, svoje delo laže osmisli in se skozi njega razvija,
 • Sproščeno in stimulativno delovno okolje za zaposlene,
 • Spodbujanje osebnega razvoja zaposlenih,
 • Varno delovno okolje,
 • Večja delovna produktivnost ter večje zadovoljstvo z delom in delovnim mestom.
 • Zmanjšana odsotnost z dela za od 12 do 36 %,
 • Z vsakim evrom, vloženim v zdravje zaposlenih, je mogoče prihraniti med 2,50 in 10,00 evrov. Prihranke lahko pričakuje tudi država oz. družba v celoti, saj se zmanjšajo potrebe po storitvah zdravstvenega sistema in izdatki za javno zdravstveno službo. Obremenitve zdravstvene blagajne se zmanjšajo tudi zaradi upada bolniških odsotnosti, znižajo se stroški zaradi bolezni, povezanih z delom, in poškodb pri delu,
 • Zdrav in zadovoljen delavec  se laže spopada z obremenitvami, ki jih prinašajo druge življenjske vloge (starševstvo, prijateljstvo, delo v lokalni skupnosti itd.), in ohranja dobro zdravje tudi v tretjem življenjskem obdobju,
 • Dolgoročno lahko pričakujemo, da se podaljša tudi čas delovno aktivnega življenja, kar je ob nujnem podaljševanju delovne dobe izrednega pomena.

 

Gre za skupna prizadevanja delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi pri njihovem delu. To dosežemo s kombinacijo:

 • izboljšanja organizacije dela in delovnega okolja,
 • spodbujanja zaposlenih, da se aktivno udeležujejo aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja,
 • omogočanja izbire zdravega načina življenja in
 • spodbujanja osebnostnega razvoja.

1 € NAMENJEN PROMOCIJI ZDRAVJA = DONOS OD 2,5 € DO 4,8 € !

Zakonska podlaga

V skladu s 6. in 32. členom zakona mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu, zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja izvajanja le tega, kar pomeni, da izvaja določene aktivnosti in ukrepe, da se ohranja in krepi telesno in duševno zdravje delavcev. Delodajalec mora tudi v izjavi o varnosti z oceno tveganja načrtovati promocijo zdravja na delovnem mestu, kar določa 27. točka 76. člena zakona.

 

Pomembno je izvesti oceno potreb in želja glede programa na področju promocije zdravja na delovnem mestu tako med delavci kot med delodajalci.

ZDRAVI IN ZADOVOLJNI ZAPOSLENI = VEČJI DOBIČEK IN UGLED PODJETJA

Individualna obravnava – 12 obravnav  – 2-3x/teden, 5-6 tednov

 1. 1 ura: Poglobljen intervju, ki obsega oceno zdravstvenega stanja in življenjskega sloga ter meritve (krvni tlak, krvni sladkor, pulz, odvzem krvi in laboratorijski izvid, meritev telesne sestave)
 2. 1 ura: Meritve splošne telesne pripravljenosti
 3. 1 ura: Svetovanje o ergonomskih prilagoditvah na delovnem mestu
 4. 7 ur: Program aktivnosti:
  • Preventivne ali korektivne gibalne aktivnosti
  • Individualna vadba za odpravo napačnih gibalnih vzorcev
  • Vključevanje fizioterapevta v obravnavo, glede na težave (protibolečinska obravnava, ultrazvok, interfenca, magnetna terapija, tecar terapija, kineziotaping)
  • Po potrebi vključevanje drugih strokovnih sodelavcev (dietetik, psihoterapevt)
 5. 2 uri: Evalvacija in izdelava individualnih priporočil

*Cena 39 € na uro – 470 € z DDV za celotno obravnavo.

 

 Skupinska obravnava – 12 obravnav

 1. 1 ura: Vprašalnik, ki obsega oceno zdravstvenega stanja in življenjskega sloga ter meritve ((krvni tlak, krvni sladkor, pulz, odvzem krvi in laboratorijski izvid, meritev telesne sestave)
 2. 2 uri: Meritve splošne telesne pripravljenosti
 3. 1 ura: Svetovanje o ergonomskih prilagoditvah na delovnem mestu
 4. 6 ur: Program aktivnosti:
  • Preventivne ali korektivne gibalne aktivnosti
  • Skupinska vadba za odpravo napačnih gibalnih vzorcev
  • Po potrebi dodatno vključevanje fizioterapevtske obravnave
  • Po potrebi vključevanje drugih strokovnih sodelavcev (dietetik, psihoterapevt)
 5. 2 uri: Evalvacija in izdelava priporočil

*Cena 50 € na uro (za do 6 udeležencev) – 600 € z DDV za celotno obravnavo (za do 6 udeležencev).