POLITIKA ZASEBNOSTI CCO

 

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

V Centru Celostne Oskrbe smo zelo pozorni na varovanje osebnih podatkov in spoštujemo zasebnost posameznika. Zavezujemo se, da osebne podatke, pridobljene z namenom izvajanja naših storitev skrbno varujemo.

Politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih Center Celostne Oskrbe pridobi ob sklenitvi dogovora o sodelovanju.

Vaši podatki bodo uporabljeni izključno za namene izvajanja naših dejavnosti in javnosti ne bodo dostopni. Zbrane podatke bomo varovali v skladu z ZVOP-1, ZVOP-2 (usklajeno z zadnjim drugim branjem april 2018, prilagojeno bo s sprejetjem ZVOP-2) in GDPR.

 

UPRAVLJAVEC

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov, je:

Center Celostne Oskrbe, d.o.o., so.p

Dunajska cesta 63

1000 Ljubljana

Mail: info@cco.si

 

OSEBNI PODATKI IN NAMEN NJIHOVE OBDELAVE

Osebne podatke uporabljamo samo za izvajanje storitev, ki jih v svojem obsegu delovanja izvaja Center Celostne Oskrbe.

Katere podatke zbiramo? Za potrebe priprave dogovora o sodelovanju in izdaje računov zbiramo:

 • ime in priimek
 • naslov stalnega bivališča in/ali naslov začasnega bivališča
 • rojstni podatek ali EMŠO
 • DAVČNA številka

Osebne podatke hranimo in obdelujemo predvsem za naslednje namene:

 • priprave dogovora o sodelovanju,
 • priprave načrta dela za zaposlene Centra Celostne Oskrbe,
 • obveščanju uporabnikov o spremembah delovanja in poslovanja,

Osebne podatke uporabnikov zbiramo s pravno podlago Dogovora o sodelovanju izvajanja storitev Centra Celostne Oskrbe.

 

 

OBDELAVA OP

Osebne podatke, ki so nam posredovani ob sklenitvi dogovora obdelujemo izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.

Podatke obdelujemo tudi za potrebe lastne statistike.

Podatke varujemo z ustreznimi pravnimi in tehničnimi ukrepi ter jih ne posredujemo tretjim osebam, ne posredujemo v druge države, niti ne bogatimo podatkov s podatki iz drugih virov.


UPRAVLJANJE S PODATKI

Osebne podatke uporabnikov hranimo v varnostno zaščitenem prostoru z omejenim dostopom.

 

ČAS HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Čas hrambe osebnih podatkov je različen glede na zakonske zahteve in namene. Računovodski podatki za namene davčne kontrole se hranijo 10 let. Podatki o uporabniku se hranijo do prenehanja veljave Dogovora o sodelovanju. Ob morebitnih zakonskih spremembah velja zadevna zakonska uredba.

 

VAŠE PRAVICE

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do:

 • vpogleda,
 • popravka,
 • izbrisa,
 • prenosljivosti,
 • omejitve obdelave osebnih podatkov,
 • ugovora.

Pri uveljavljanju pravic ali za vse dodatne informacije nam pišite na elektronski naslov: info@cco.si

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakor koli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji:

Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec

Zaloška 59 1000 Ljubljana,

https://www.ip-rs.si.

Politika zasebnosti Centra Celostne Oskrbe se lahko v času dopolnjuje, ne obveščamo o vsakokratnih spremembah in dopolnitvah, ki začnejo veljati z objavo.