Delovna terapija je zdravstvena stroka, v Sloveniji prisotna več kot 50 let. Večina delovnih terapevtov v Sloveniji deluje v institucijah, za razliko od bolj razvitih držav, kjer delujejo delovni terapevti predvsem na uporabnikovem domu. Načrtovalci zdravstvene in socialne politike teh držav zagovarjajo, da morajo ljudje čim dlje ostati v svojem domačem okolju oziroma jim omogočiti zdravljenje in rehabilitacijo na domu. Prav tako o pomenu in koristih delovne terapije v domačem okolju pričajo strokovne raziskave in najsodobnejša literatura. Svetovnim trendom krajšanja hospitalizacij sledimo tudi v Sloveniji, žal pa še ni sistemsko poskrbljeno za kontinuiteto obravnave na domu oziroma v skupnosti.

V Centru Celostne Oskrbe na domu pa vam možnost
delovne terapije na domu že nudimo.

Rehabilitacija

Principi dela v intenzivni rehabilitaciji, ki jo izvajamo v naših prostorih v kombinaciji s fizioterapijo.

Bobath koncept

(Proces Kliničnega Odločanja)

Bobath  koncept  je eden od najbolj razširjenih in uporabljenih pristopov v rehabilitaciji oseb po poškodbi ali okvari osrednjega živčnega sistema. Predstavlja proces kliničnega odločanja, način opazovanja, analize in interpretacije izvedbe posameznih nalog.

Namen terapije je ponovno učenje ali izboljšanje izvajanja vsakodnevnih dnevnih aktivnosti v različnih okoliščinah s poudarkom na kvaliteti in kontroli gibanja med izvajanjem.

Terapija s prisilno uporabo

(Forced Use Therapy)

Pri tovrstni obravnavi posameznika po pridobljeni poškodbi možganov v strukturiranem okolju z načrtovano nalogo »prisilimo« k uporabi slabšega uda z namenom pridobivanja spretnosti.

Ker je osnova za motorično in senzorično učenje intenzivnost, se ta terapija izvaja v tri tedenskem programu in traja več ur (5-6) na dan, odvisno od kondicije in stanja posameznika po pridobljeni poškodbi možganov.

Montessori pristop pri obravnavi oseb z demenco

(Montessori Therapy)

V Centru Celostne Oskrbe na domu s pridom uporabljamo s strokovnimi raziskavami utemeljen fleksibilen in inovativen Montessori  pristop za obravnavo oseb s kognitivnimi, vedenjskimi in/ali motoričnimi težavami za ohranjanje in povečevanje samostojnosti v domačem okolju.

Gre za adaptacijski pristop usmerjen v posameznika in v okolje v katerem le ta biva z namenom premagovanja težav s spominom in posledično zmanjšano samostojnostjo.

S pomočjo kompenzatornih strategij in pripomočkov je poudarek na izvajanju smiselnih aktivnosti za posameznika v vsakdanjem, zanj prilagojenem domačem okolju. Cilj Montessori pristopa je pomoč osebi z boleznijo demence in njenim bližnjim, da smiselno sodelujejo in doprinesejo k življenju v domačem okolju in s tem ohranjajo lastno identiteto.

Stopnjevana motorična predstava

(Graded Motor Imagery – GMI)

Stopnjevana motorična predstava  je bila sprva uporabljena kot tehnika za lajšanje kronične bolečine, v okviru nevrorehabilitacije pa se vse bolj pogosto uporablja tudi pri ponovnem vzpostavljanju motoričnih in senzoričnih spretnosti. Podlaga za terapijo so zrcalni nevroni. Ko gledamo gibanje, bodisi lastno ali tuje, oz. celo če si gibanje le predstavljamo, ti nevroni v naših možganih vzbudijo enako, le nekoliko manj močno reakcijo, kot če bi se gibali sami. Podobno velja tudi za občutke. Na ta način lahko v možganih vsaj delno ponovno vzpostavimo aktivacijske vzorce, potrebne za ustrezno gibanje in senzorično zaznavanje.

Stopnjevana motorična predstava obsega več stopenj, ki se med seboj razlikujejo glede na stopnjo aktivnosti udeleženca in posledično tudi moči aktivacije možganskih vzorcev.

Za izvedbo stopnjevane motorične predstave potrebujemo posebne pripomočke, ki jih v Centru Celostne oskrbe na domu uporabljamo ter dosegamo vidne rezultate pri celostni obravnavi naših uporabnikov.

Z omejevanjem gibanja spodbujajoča terapija

(CIMT- Constrain Induced Movement Therapy)

Pri tovrstni obravnavi posamezniku omejimo gibanje boljšega uda z namenom, da spodbudimo smiselno uporabo slabšega uda.

Terapija se intenzivno izvaja v strukturiranem okolju tri tedne več ur (6-8) na dan v skupini oseb z isto problematiko.

Terapija s prisilno uporabo izvaja po v naprej določenem urniku glede na povpraševanje.

Prvi obisk diplomirane medicinske sestre je brezplačen!

Delovna terapija – Cenik

Delovna terapija na domu / ambulanta ***

  • individualna obravnava srednja 45 min 33 eur
  • individualna obravnava velika 60 min 37 eur
  • individualna obravnava specialna 60 – 90 min 44 eur

 

Kombinirana terapevtska obravnava na domu / ambulanta (dva terapevta) ***

  • individualna obravnava mala 45 min 61 eur
  • individualna obravnava srednja 60 min 74 eur
  • individualna obravnava velika 90 min 88 eur

 

 

  • Pomoč pri prilagajanju na novo življenjsko okolje (npr. pri selitvi v dom, »finding home«)/ sodelovanje z drugimi člani tima – cena se prilagodi glede na trajanje izvedbe storitve

 

Terapija s prisilno uporabo
(Forced Use Therapy)
6 ur intenzivne rehabilitacije individualno z dvema terapevtoma
Tritedenska udeležba 3x/teden intenzivne kombinirane obravnave

Z omejevanjem gibanja spodbujajoča terapija
(CIMT- Constrain Induced Movement Therapy)
8 ur intenzivne rehabilitacije z 4 udeleženci
Tritedenska udeležba 3x/teden intenzivne kombinirane obravnave (4 udeleženci)
Cena se prilagodi glede na prijave.