Operacija Izvajanje storitev celostne oskrbe na domu

»Javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug«

 

Obdobje trajanja: 14. 7. 2016 – 15. 10. 2018


Operacija se izvaja pod okriljem MGRT IN ESRR

Z operacijo »Izvajanje storitev celostne oskrbe na domu« je svojo poslovno pot začelo socialno podjetje Center Celostne Oskrbe.

Osnovni namen je bil ponuditi visoko kakovostne in strokovne storitve pomoči na domu. Starejši se namreč vedno pogosteje odločajo za preživljanje starosti v domačem okolju, a za to potrebujejo nekoga, ki bo poskrbel zanje, za njihove potrebe povezane z zdravstvenim stanjem. Namen operacije je uporabniku ponuditi multidisciplinarni tim, ki nudi celostno oskrbo na domu. Prednost takšnega tima je v različnih strokovnih znanjih, ki pa skupaj odlično delujejo.

 

Naš tim vključuje strokovnjake iz različnih področij, z izjemno sposobnostjo prilagajanja razmeram v domačem okolju uporabnikov. Ob reševanju problemov oziroma pri obravnavi posameznega uporabnika skupaj preučimo zdravstveno stanje uporabnika z vseh zornih kotov (zdravstvena nega, delovna terapija in fizioterapija) in terapijo prilagodimo glede na individualne potrebe uporabnika. Naš cilj je vedno dobrobit uporabnika, strokovno dobro opravljeno delo in dobra komunikacija znotraj tima. Usmerjeni smo k inovativnemu reševanju problemov in dajemo prednost socialni noti in uporabnosti domačega okolja in s tem zadovoljstvu uporabnika. Postavljene cilje dosegamo z vsakodnevnim pogovorom in strokovno diskusijo o zdravstvenih težavah uporabnika in probleme rešujemo sprotno.

 

Predvsem je cilj in vizija operacije zapolniti vrzeli v ponudbi na trgu, z novo ponudbo storitev celostne oskrbe v multidisciplinarnem timu, ki je strokovna in kakovostna; ponuditi cenovno dostopne storitve za vse uporabnike ter implementirati kooperative starejših za generacijska sodelovanja in medsebojno pomoč, pri manjših gospodinjskih opravilih in družabništvu, za zmanjševanje osamljenosti pri starejših.

V času trajanja operacije je Center Celostne Oskrbe zaposlil 12 oseb – 3 diplomirane fizioterapevte, 1 dipl. delavno terapevtko, 2 dipl. medicinski sestri ter 6 medicinskih sester, s čimer smo krepko presegli zastavljene cilje operacije.

Povezava na internetno stran: https://www.eu-skladi.si/