Generacijsko sodelovanje
Starejši za starejše

Generacijsko sodelovanje

Ideja generacijskega sodelovanja izhaja iz potrebe po zmanjševanju osamljenosti in izključenosti pri starejših. Slovensko prebivalstvo je namreč staro. V dokumentu Prebivalstvo Slovenije danes in jutri, 2008–2060 je Statistični urad Republike Slovenije v okviru Eurostata izdelal projekcijo, ki obravnava prihodnje demografske »trende«, kot jih je z današnjega gledišča mogoče predvideti. Tako v dokumentu zasledimo, da se bo trajanje življenja postopno zvišalo za moške iz 74,4 na 83,7 in za ženske iz 81,9 na 88,8 leta. Bistveno pa naj bi se spremenila tudi starostna sestava prebivalstva. Delež prebivalcev v starosti 65+ naj bi se več kot podvojil do leta 2060.

V Ljubljani je delež starejših nad 65 let skoraj 18 %. Kar nekaj teh starejših pa ostane samih zaradi izgube partnerja. Tovrstni posamezniki tako postanejo najobčutljivejša skupina, zato jim namenjamo posebno pozornost. Pri njih je skrb za zdravje in nego še bolj v ospredju, ki pa ji žal ne morejo nameniti tolikšne pozornosti, ker so največkrat zaradi finančne podhranjenosti tudi najbolj ugodne storitve za njih žal predrage.

Zato jim želimo ponuditi pomoč mlajših upokojencev v obliki dela starejši za starejše, ki ima pozitiven vpliv pri obeh skupinah vključenih. Cilj, ki ga želimo doseči, je zmanjševanje osamljenosti.

Zato vabimo mlajše upokojence, da se nam pri tem projektu pridružijo in ob strokovni podpori našega tima ponudijo pomoč, v obliki manjših hišnih opravil in druženja.

Želite več informacij?