Storitve nege na domu izvajajo medicinske sestre z opravljenim strokovnim izpitom, ki delujejo v multidisciplinarnem timu pod vodstvom diplomirane medicinske sestre, kar njihovemu delu daje dodano vrednost. Prvič namreč ponujamo storitve nege na domu v tako razširjenem timu, kar zagotavlja visoko kakovostne storitve, ki so usmerjene k posamezniku.

Izvajalci nege na domu

Nega na domu s primerno izobraženim kadrom, zagotavlja storitve, ki so namenjene tudi tistim z najtežjimi oblikami obolenj. Ustrezna nega namreč pomembno prispeva k ohranitvi zdravja. Storitve rehabilitacije za povrnitev funkcionalnosti in nega, katere cilj je zaviranje ali zmanjševanje poslabšanja funkcionalnosti pa jo še nadgradijo. Dobra zdravstvena nega in oskrba omogoča visoko kakovost življenja, ne glede na vrsto zdravstvenih težav tudi v domačem okolju.  Te storitve zagotavljajo tudi pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih kot so hranjenje, kopanje, umivanje, oblačenje, leganje v posteljo in vstajanje iz nje, uporaba stranišča ter obvladovanje inkontinence.

Delujemo vse dni v tednu in obiske prilagodimo vašim potrebam.

Kaj obsega nega na domu

Storitve nege na domu obsegajo:

  • Skrb za uporabnike z stalnim urinskim katetrom, gastrostomo, kolostomo in/ali urostomo
  • Skrb za uporabnike z traheostomo, ki potrebujejo aspiracije dihalnih poti
  • hranjenje po PEG ali NGS
  • povijanja nog z elastičnimi nogavicami v terapevtske namene
  • priprava zdravil in nadzor nad jemanjem zdravil
  • nega zelo oslabelih, ki so v paliativni oskrbi
  • Aplikacija s.c. nizkomolekularnega heparina

S ceno od 8€ dalje zagotavljamo najcenejše tovrstne storitve.

Prvi obisk diplomirane medicinske sestre je brezplačen!