»Socialno podjetje je neprofitna organizacija, ki na osnovi izvajanja povsem ekonomske dejavnosti na komercialni način zagotavlja zaposlitev in plače ranljivim skupinam ljudi, ki se ne morejo zaposliti pod splošnimi pogoji na odprtem trgu dela. Ob tem zagotavlja tudi podporno okolje, v katerem ti ljudje lahko razvijajo svoje sposobnosti.« Tako sta socialno podjetje opredelila Igor Pavel in Polona Štefanič v knjigi Socialno podjetje: od ideje k praksi.

Zakon o socialnem podjetništvu socialno podjetje predstavlja kot trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva ali trajno opravljanje drugih dejavnosti pod posebnimi pogoji zaposlovanja, s proizvodnjo in prodajo proizvodov ali opravljanjem storitev na trgu, pri čemer ustvarjanje dobička ni izključni niti glavni cilj opravljanja dejavnosti. Evropska unija opredeljuje socialno podjetništvo kot zelo pomembno komponento evropskega ekonomskega modela. Socialno podjetništvo krepi družbeno solidarnost in kohezijo, spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljno delo ter krepi inovativnost družbe pri reševanju socialnih, gospodarskih in okolijskih težav.

Ponudba storitev in načela dela v Centru Celostne Oskrbe na domu d.o.o., so.p. se popolnoma skladajo z zgoraj predstavljenimi načeli in definicijo socialnega podjetja. Nudimo zaposlitev tudi ranljivim skupinam ljudi na trgu dela, in sicer dolgotrajno brezposelnim osebam, osebam, za katere bo to prva zaposlitev, in osebam starejšim od 55 let. To so naše prednosti, saj zaposlenim, ki šele vstopajo na trg dela, predajamo znanje zaposlenih, ki so del svoje poklicne poti že prehodili. Energijo mladih in znanje starejših smo združili za dobrobit uporabnikov.

Z izgradnjo edinstvene ponudbe, ki je usmerjena v družbeno korist in je nastala kot odgovor na potrebe starejših, smo združili zdravstvene storitve znotraj socialnega podjetništva. Tako je nastala celostna oskrba v multidisciplinarnem timu, ki je usmerjena k uporabniku, je visoko strokovna in kakovostna ter cenovno dostopna. Združuje storitve zdravstvene nege in oskrbe, fizioterapije, delovne terapije, hišnika in čiščenje. Torej vse, kar naš uporabnik potrebuje, da kljub bolezni in oslabelosti lahko ostane v domačem okolju.

Še več – storitve so namenjene vsem, ki želijo narediti največ za svoje zdravje ter živeti aktivno in kakovostno življenje. Zato ponujamo ambulanto fizioterapijo, delovno terapijo, intenzivno rehabilitacijo, fizioterapevtsko masažo ali terapevtsko prilagojeno vadbo, s cenami, ki so za tovrstne terapevtske storitve dostopne širšemu krogu uporabnikov.

V središče postavljamo uporabnika, njegove potrebe in želje. Zato smo ponudbo dopolnili s storitvami hišnika in čiščenja doma, saj vemo, da so to storitve, ki jih starejši prav tako nujno potrebujejo, če želijo udobno živeti v domačem okolju. Širšemu krogu uporabnikov pa naše storitve predstavljajo pomembno razbremenitev in mu omogočajo usmerjanje prostega časa v aktivnosti, ki krepijo zdrav življenjski slog.

Posebno skrb pa namenjamo izobraževanju zainteresirane javnosti o zdravem življenjskem slogu ter aktivnostim za ohranitev in krepitev zdravja. Zato smo pripravili nabor tečajev z namenom usposabljanja ljudi za boljše doseganje ciljev na telesnem, kognitivnem, duševnem in socialnem področju za zagotavljanje aktivnega in bolj zdravega staranja.

Delo z geriatričnimi bolniki v svojem terapevtskem delu s kroničnimi bolniki in pri reševanju negovalnih zapletov vsebuje veliko specifičnih znanj. Zato se zavedamo pomembnosti dodatnih izobraževanj ter izobraževanj za novo zaposlene. Ker smo socialno podjetje, bomo seveda dali prednost zaposlitvam rizičnih skupin, pri katerih je pomembnost strokovnega izpopolnjevanja še bolj izražena. In ker želimo ponuditi kakovostno opravljene storitve, smo del stroškov namenili za redno izobraževanje.

Podobnih storitev na območju Ljubljane ni. Kajti nihče izmed ponudnikov ne združuje multidisciplinarnega tima in nihče ne ponuja celostne oskrbe s toliko različnimi strokovnjaki.